Kind naar school

De meest duurzame ontwikkeling die je een dorp kunt bieden is de ontwikkeling van de kinderen uit haar gemeenschap. Binnen dit langlopende project streven wij er in samenwerking met de ouders uit het dorp naar om meer kinderen hun school te laten afmaken. Dankzij het schoolfonds is geld voor een schooluniform of de ouderbijdrage aan het onderwijs geen drempel meer om naar school te gaan voor de kinderen van Chimatilo.

Duizend barrières

Een belangrijke barrière waar kinderen tegenaan lopen in Malawi, vooral de kinderen die op het platteland in de dorpen leven, is geldgebrek bij hun ouders die meestal visser of zelfvoorzienende boer zijn. Vaak missen kinderen maanden of zelfs jaren op school, doordat er geen geld is om de ouderbijdrage voor onderwijs te betalen. Andere problemen waar kinderen op de basisschool mee te maken krijgen zijn de taalbarrière (thuis lokale taal van eigen stam en op school onderwijs in het Engels), overvolle klaslokalen en gebrek aan leer- en schrijfmaterialen en schoolboeken. Ook op de scholen van Levino en Rufaro (de kinderen van Suwendy en Annet) hebben wij meegemaakt dat dit voor veel uitval van leerlingen zorgde.

Schoolfonds

In 2022 maakten de ouders in Chimatilo kenbaar dat zij graag een schoolfonds zouden willen oprichten om te zorgen dat er meer kinderen uit het dorp hun school zouden kunnen afmaken. De dorpelingen zijn momenteel in overleg over hoe zij geld uit het fonds op een zo eerlijke mogelijke manier zouden willen verdelen. De onsite coordinators tuigen in de eerste helft van 2023 de samenwerkingen met de lokale scholen op. Het dagelijks bestuur is begonnen met de fondsenwerving. Op woensdag 28 juni 2023 de jaarlijkse sponsorloop van partner Basisschool De Windroos in Deventer op het programma. Dankzij de opbrengsten kunnen er vanaf september kinderen uit Chimatilo hun school afronden zonder onderbrekingen wegens gebrek aan uniform of niet betaalde ouderbijdragen.


Project rapport

Een project rapport volgt. Dit is een langlopend project.