Wat we doen

De Chimatilo Foundation zet zich in voor een fijner leven voor de inwoners van het dorp Chimatilo. Suwendy en Annet (dagelijks bestuur) hebben van 2018 tot 2020 met hun gezin in Chimatilo gewoond en gewerkt. Dit is wat we terugdoen in verbondenheid met de inwoners van het dorp:

Meer onderwijs

Niet alle kinderen in Chimatilo kunnen naar school. We willen meer kinderen in ons dorp de kans te geven om hun school loopbaan succesvol te doorlopen.

Een belangrijke barrière waar kinderen tegenaan lopen in Malawi, vooral de kinderen die op het platteland in de dorpen leven, is geldgebrek bij hun ouders die meestal visser of zelfvoorzienende boer zijn. Vaak missen kinderen maanden of zelfs jaren op school, doordat er geen geld is om de ouderbijdrage voor onderwijs te betalen. Andere problemen waar kinderen op de basisschool mee te maken krijgen zijn de taalbarrière (thuis lokale taal van eigen stam en op school onderwijs in het Engels), overvolle klaslokalen en gebrek aan leer- en schrijfmaterialen en schoolboeken. Ook op de scholen van Levino en Rufaro (de kinderen van Suwendy en Annet) hebben wij meegemaakt dat dit voor veel uitval van leerlingen zorgde.

De getallen uit de Malawi Education Fact Sheets van 2022 (best beschikbare data over onderwijs in Malawi, verzameld door Unicef via huis-aan-huis vragenlijsten) laten zien hoe groot die uitval eigenlijk is. Slechts eenderde van de kinderen slaagt erin om de basisschool af te ronden met maximaal 3 jaar vertraging door uitval of blijven zitten. Voor kinderen van de armste 20% van de bevolking geldt dat slechts 11% de basisschool afmaakt binnen die termijn. Afhankelijk van de taal van de afkomst en moedertaal van de kinderen is het gemakkelijker of juist moeilijker om goed Engels te kunnen leren. Waar kinderen van de Tumbuka of Nkhonde stam daardoor meer kans hebben om hun basisschool diploma te halen, is het voor kinderen uit de Yao en Chewa stam juist veel moeilijker. In Chimatilo wonen kinderen uit de Yao stam. De kinderen die wel naar school gaan, moeten vaak alsnog knokken om de basis goed te leren. Slechts 12% van de leerlingen die groep 3 hebben afgerond voldoen aan de eindtermen voor lezen voor dat niveau en maar 4% aan de eindtermen voor rekenen. Van de kinderen op het platteland gaat 7% helemaal niet naar school, dat zijn ongeveer net zo vaak jongens als meisjes.

Een gezonder leven

Mensen in Chimatilo hebben beperkt toegang tot gezondheidszorg. We willen inzetten op de preventie van ziekte en verbeterde toegang tot de lokale gezondheidszorg.

Meer informatie volgt.

Verbeterde klimaatbestendigheid

De mensen in Chimatilo betalen elk jaar een hogere prijs voor klimaatverandering. We willen het dorp steunen in het ontwikkelen van strategieën die veerkracht tegen klimaatverandering opleveren.

Het bestaansrecht van de vissers en zelfvoorzienende boeren die in het dorp Chimatilo wonen is voor een groot deel afhankelijk van de weersomstandigheden. Malawi heeft een lang droog seizoen en rond november beginnen de dorpelingen uit te kijken naar de eerste regens die gevierd kunnen gaan worden. In geval van lang aanhoudende droogte en een tegenvallend regenseizoen, liggen mislukte oogsten en hongersnood op de loer. De bevolking is dan overgeleverd aan de grillige prijzen van graan en maïs, die vaak niet te betalen zijn van een schamel inkomen als boer. Soms leveren liefdadigheidsorganisaties of de regering eten om hen te ondersteunen. Vaak is er te weinig voor iedereen.

Verder merken we de afgelopen jaren steeds tastbaarder de gevolgen van klimaatverandering in Chimatilo. Het dorp moet zich langzaam verplaatsen, omdat het niveau van het meer veranderd. Tijdens stormen zijn de oudere dorpelingen intens bang dat de golven het dorp zullen overspoelen. Een terechte angst. In hevigheid nemen die stormen steeds angstaanjagender vormen aan. Dat merkten Sandy en Annet aan den lijve tijdens cycloon Idai in 2019. De storm hield lang aan en veroorzaakte overstromingen en veel huizen en toiletten raakten vernield. Veel kwetsbare dorpelingen sliepen op een droge plek in het huis van Sandy en Annet om bijvoorbeeld longontstekingen te voorkomen. Kapotte huizen en toiletten in combinatie met overstromingen zijn funest van de hygiene in het dorp en voor de oogst van de boeren. Ze veroorzaken in de regel dan ook uitbraken van diarree en malaria op korte termijn (direct tijdens en na de stormen in het natte seizoen) en honger op lange termijn (wanneer de oogst van de geteisterde akkers uiteindelijk tegenvalt in het droge seizoen).

De dorpelingen moesten veel opnieuw bouwen van zelfgemaakte bakstenen. Een arbeidsintensief en zo langzamerhand jaarlijks terugkerende taak. We zijn onder de indruk van de veerkracht van de dorpelingen. Maar we zien ook hoe het gevecht tegen de gevolgen van klimaatverandering hen tijd kost die ze niet kunnen steken in de ontwikkeling van het dorp.