Zestig leerlingen extra

Meester Sander ging op visite bij Suwendy en Annet (dagelijks bestuur) en wilde niet met lege handen komen. Samen met zijn leerlingen haalde hij genoeg geld op voor een gratis schooluniform voor alle leerlingen van de kleuterschool van Chimatilo! Nu kunnen nog meer kinderen werken aan hun voorschoolse opleiding.

Voor de lokale kleuterschool is het een gebruik dat de ouders een uniform moeten laten maken voor hun kind alvorens het kan deelnemen aan het onderwijs. Zonder geld voor een uniform, krijgt het kind geen kans op onderwijs. Met hulp van door Sander van der Belt en zijn Nederlandse klas schoolkinderen ingezameld geld, konden de bestaande uniformen worden vergoed aan de ouders en werden door de school meer uniformen in bezit genomen. De uniformen worden lokaal aangeschaft, dat scheelt transportkosten en daarmee blijft het geld in de lokale economie.

Malawiaanse juf Gladys (links) ontvangt de nieuwe uniformen voor de kleuterschool van Nederlandse meester Sander (rechts) die met zijn leerlingen van zijn school in Meppel een inzamelingsactie had gehouden.

Nieuwe leerlingen krijgen nu een uniform van de gemeenschap en voormalige leerlingen leveren hun uniform weer in bij de school voor de nieuwe generatie.