Recht op gezondheid voor iedereen

Voor de meeste mensen in Chimatilo is het een uitdaging om gezond te blijven en om bij ziekte het juiste pad te vinden om weer beter te worden. De dorpelingen richtten een democratisch samengestelde commissie op waar mensen met hun vragen over gezondheid terecht konden.

Voor de meeste mensen in het dorp is het een uitdaging om gezond te blijven en om bij ziekte het juiste pad te vinden om weer beter te worden. Toen een jong kind in het dorp overleed aan malaria, bracht dit het gesprek op gang. In een grote dorpsvergadering werd besloten dat er een commissie opgericht diende te worden die kon mediëren tussen het bestaande gezondheidszorgsysteem en de mensen in het dorp met hun vragen en behoeften op gebied van gezondheid. Zo werden door de dorpelingen vertegenwoordigers gekozen van alle kwetsbare groepen in het dorp om deel te nemen aan de health advisory committee. Annet bracht hen in contact met de community health worker van het dorp en met haar huisartsen in opleiding die zo een beter beeld kregen van de uitdagingen waar de dorpelingen voor staan. 

Annet in gesprek met de leden van de health advisory committee.

Op deze manier hebben dorpelingen een laagdrempelige plek waar zij terecht kunnen met zorgvragen. Tegelijkertijd krijgen de huisartsen in opleiding een veel betere informatiepositie over gezondheidsissues in de gemeenschap. Die informatiepositie stelt hen in staat om gezondheidsbelangen van mensen op het platteland in de medische organen op de kaart te zetten en te behartigen. Zo wordt werkelijk gewerkt aan het recht op gezondheid van mensen op het platteland van Mangochi.